Thaicyberhost.com
Server Specifications
Processor: Intel Dual Xeon 3.2GHz / Intel Dual Quad Core Xeon 2.5GHz
Memory: DDRII ECC REG. 4GB / 20GB
Harddisk: SCSI 73GB 10,000 RPM / SAS 300GB 15,000 RPM
RAID: 1 (Mirror)
Controller: Dual Channel Ultra320

Network Specifications
Location: INET
Bandwidth: 4Gbps
Reliability: 99.99% Up-time
Security: Anti-virus and Firewall integrated

Our Valuable Partners
| Home | About Us | Services | Support | FAQ | Contact Us |


คำถามเกี่ยวกับโดเมนเนม (Domain Name)
คำถาม: ต้องการจดทะเบียนโดเมนเนม จะต้องทำอย่างไร?
คำตอบ:
ขั้นแรก ท่านต้องคิดชื่อโดเมน ที่ต้องการเอาไว้เสียก่อน ซึ่งจะมีชื่อลงท้ายเป็น .com หรือ .net หรือ .org หรือ .info ก็ได้ แต่จะต้องไม่ซ้ำกับชื่อโดเมนที่มีอยู่แล้ว (สำหรับการเช็คเจ้าของชื่อโดเมน สามารถเช็คได้ที่นี่) หลังจากนั้น จึงแจ้งให้ทางเราทราบชื่อโดเมนที่ต้องการ พร้อมกับการโอนเงินชำระค่าโดเมนเนมรายปี ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1-10 ปี

คำถาม: การจดทะเบียนโดเมนเนม ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?
คำตอบ:
กรณีจดทะเบียนโดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย .com หรือ .org หรือ .net หรือ .info นั้น ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ ทั้งสิ้น แต่สำหรับกรณีที่ต้องการจดทะเบียนโดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย .co.th หรือ .or.th หรือ .net.th หรือ .ac.th นั้นจะต้อง Fax ใบทะเบียนการค้า (ทค.0401) ใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ใบจัดตั้งองค์กรหรือบริษัท ใบจัดตั้งโรงเรียน ใบจัดตั้งมูลนิธิ ใบจัดตั้งพรรคการเมือง ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อยืนยัน ส่วนการจดโดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย .in.th นั้น อาจจะขอให้ Fax บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

คำถาม: การจดทะเบียนโดเมนเนมนั้นใช้เวลานานเท่าใด?
คำตอบ:
โดยปกติแล้ว การจดทะเบียนจะเสร็จได้ภายในวันเดียว แต่การอัพเดตข้อมูลเพื่อให้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วโลกได้รู้จักโดเมนเนมของท่าน หรือที่เรียกว่า DNS Propagation จะใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง จึงจะสามารถใช้งานได้

คำถาม: เมื่อจดทะเบียนโดเมนเนมแล้ว ใครจะเป็นเจ้าของชื่อโดเมนนั้น?
คำตอบ:
ท่านจะได้เป็นเจ้าของชื่อโดเมน 100% ซึ่งสามารถดูได้จากข้อมูลในส่วนของ Admin Contact ของโดเมนเนมนั้น และหลังจากที่เราจดทะเบียนโดเมนเนมให้แล้ว ท่านจะได้รับ username และ password สำหรับเข้าไปแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ของโดเมนเนมท่านเอง

คำถาม: ถ้าหากมีโดเมนเนมอยู่แล้ว ต้องการมาใช้เว็บโฮสติ้งที่นี่ จะต้องทำอย่างไร?
คำตอบ:
ทำการเลือกและสั่งซื้อแพคเกจเว็บโฮสติ้งที่ต้องการ และเปลี่ยนค่า DNS ของโดเมนเนมของท่านให้เป็นดังนี้
Primary DNS:ns1.thaicyberhost.com (IP: 203.151.232.217)
Secondary DNS:ns2.thaicyberhost.com
ซึ่งท่านต้องมี username และ password ที่ใช้สำหรับแก้ไขค่าต่างๆ ของโดเมนเนมของท่าน ถ้าท่านไม่ทราบ username และ password กรุณาติดต่อผู้ที่ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนมของท่าน


คำถามเกี่ยวกับการใช้บริการ
คำถาม: เว็บโฮสติ้งของที่นี่ มีดีที่ตรงไหน?
คำตอบ:
อันดับแรก เราใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณภาพ และได้มีการเซตระบบและปรับแต่งค่าต่างๆ ให้เหมาะสมกับที่ใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเราพบว่าเว็บโฮสติ้งที่อื่นไม่ได้ทำตรงจุดนี้ หรือมีน้อยมาก อันดับที่สอง การให้ความช่วยเหลือ หรือ support ลูกค้าสามารถทำได้ตลอด 24 ชม. โดยผ่านทางอีเมล์หรือทางมือถือ

คำถาม: ในเครื่องนึงมีลูกค้ามากแค่ไหน จะทำให้เครื่องช้าลงหรือไม่?
คำตอบ:
เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้กำหนดให้เครื่องหนึ่งเครื่องมีโหลดไม่ให้เกิน 60% หลังจากนั้น จะใช้เครื่องใหม่ต่อไปเรื่อยๆ ท่านจึงสามารถสบายใจได้ถึงความเร็วและสมรรถนะของระบบ

คำถาม: ทำไมที่นี่จึงไม่มี Unlimited Bandwidth หรือ Unlimited Data Transfer?
คำตอบ:
เนื่องจากถ้าหากมีการใช้งานรับส่งข้อมูลในปริมาณที่มากๆ แล้ว จะทำให้การทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ช้าลง ซึ่งจะมีผลกระทบกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ในเครื่องเดียวกัน ดังนั้นเราจึงกำหนดให้มีขนาด Data Transfer ที่พอเหมาะกับขนาดของพื้นที่ เป็นผลทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ากับท่านมากที่สุด

คำถาม: ที่นี่มีข้อกำหนด หรือข้อห้ามอะไรในการเช่าเว็บโฮสติ้งบ้าง?
คำตอบ:
เราไม่อนุญาตให้ทำเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย มีสื่อลามกอนาจาร หรือมีสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เว็บโหลดซอฟต์แวร์ต่างๆ crack หรือ MP3 ที่มีลิขสิทธิ์ รวมทั้งไม่อนุญาตให้นำพื้นที่ไปเช่าต่อ หรือเปิดบริการฟรีอีเมล์ให้กับบุคคลอื่น หากท่านละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการ โดยไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

คำถาม: อยากจะขอทดลองใช้งานก่อน โดยยังไม่สมัครใช้บริการได้หรือไม่?
คำตอบ:
ท่านต้องสั่งซื้อบริการและชำระเงินตามปกติก่อน หลังจากนั้น หากไม่พอใจก็สามารถใช้สิทธิ์ขอคืนเงินได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ที่เราทำการเปิดพื้นที่ให้ท่านใช้บริการ (ตามเงื่อนไข)


คำถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อและค่าบริการ
คำถาม: มีวิธีการในการชำระเงินอย่างไรบ้าง?
คำตอบ:
ท่านสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และตู้ ATM โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา สำนักงานใหญ่ สีลม
ชื่อบัญชี นายภาณุ ลีลาลัคนา
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 101 795428 8
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พหลโยธิน
ชื่อบัญชี นายภาณุ ลีลาลัคนา
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 799-2-74044-7
หลังจากที่ชำระค่าบริการแล้ว ให้ส่งใบนำฝากหรือสลิปมาทาง fax หรือ scan แล้วส่งมาที่ info@thaicyberhost.com พร้อมทั้งเขียนชื่อโดเมน และชื่อของธนาคารที่ทำการโอนเงินเข้า หลังจากนั้น ท่านจะสามารถใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง

คำถาม: มีส่วนลดให้บ้างหรือไม่?
คำตอบ:
มีครับ ราคาที่แจ้งไว้ในหน้ารายละเอียดของเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ได้รวมส่วนลดตามระยะเวลาที่ชำระเงินล่วงหน้าอยู่แล้ว

คำถาม: มีการรับประกันความพอใจในการคืนเงินหรือไม่?
คำตอบ:
ท่านสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ที่เราทำการเปิดพื้นที่ให้ท่านใช้บริการ ยกเว้นค่าติดตั้ง

คำถาม: จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุหรือไม่?
คำตอบ:
มีครับ ทางระบบของเราจะส่งอีเมล์แจ้งไปให้ท่าน ตามอีเมล์ที่ได้กรอกไว้ตอนสั่งซื้อ โดยจะแจ้งล่วงหน้า 15 วันสำหรับค่าบริการราย 3/6/12 เดือน และ 7 วันสำหรับค่าบริการรายเดือน

คำถาม: หากชำระเงินไม่ทัน ภายในกำหนด 5 วันทำการหลังจากหมดสัญญา จะเกิดอะไรขึ้น?
คำตอบ:
หากท่านชำระเงินไม่ทัน เว็บไซต์ของท่านจะถูกระงับชั่วคราว จนกว่าท่านจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากปล่อยเกินกำหนด เกินกว่า 14 วัน เราจะถือว่าท่านประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ และจำเป็นต้องลบข้อมูลของท่านออก และหากต้องการต่อสัญญาหลังจากนี้ ท่านจะต้องเสียค่าติดตั้งครั้งแรกใหม่อีกครั้งPowered by: Intel Xeon processor  Windows Server 2003  ASP.NET  ASP  PHP  Perl  MySQL
© 2004-2013 ThaiCyberHost.com. All rights reserved.
ทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414719298